Iso-Link Consalting
Iso-Link Consalting

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

 

Zdravlje i bezbednost (OHS) na radu

ISO 45001:2018 (OHSAS Standard 18001)

ISO 45001 je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost na radu.

ISO 45001 je zamenio OHSAS 18001 u 2018. godini.

Novi međunarodni standard je dizajniran tako da omogućava organizacijama da efikasnije zaštite sisteme za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu. Zahtevi za ISO 45001 su orijentisani ka procesu umesto da se usredsrede na usvajanje određenog postupka. Ovo će omogućiti organizacijama da razviju program za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu koji se bavi specifičnim rizicima njihovih radnih mesta.

Novi standard će koristiti norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. To znači da će se zahtevi ovog standarda usklađivati sa zahtevima drugih dva standarda koji bi mnogo lakše integrisali u postojeći sistem upravljanja zbog zajedničkog okvira (Annex SL).

Standard pruža okvir za organizacije, bez obzira na njihovu složenost i veličinu, da holistički upravljaju svojom bezbednošću. ISO 45001 je dizajniran da omogući organizacijama da pokažu svoju posvećenost pružanju bezbednog i efikasnog radnog okruženja, tako što identifikuje rizike i poboljšava pristup ka aktivnim upravljanjem ovim aktivnostima.

Cilj ISO 45001 je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost kompanije.


Osnove ISO 45001


Koristi ISO 45001


Naše usluge:
Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 45001. Pružamo usluge identifikovanja rizika sa važećim zakonima i propisima uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura kvaliteta i uputstava, identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke kadrova, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 45001.

Krenite u ISO 45001:2018 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.


Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 45001 sertifikata


zastita na radu

ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad