Iso-Link Consalting
Iso-Link Consalting

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

 

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)

ISO Standard 9001

Šta je ISO 9001 - QMS

ISO 9001 je međunarodno priznati standard za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) 1987. godine, a potom je revidiran 1994, 2000, 2008 i 2015. godine. Standard ISO 9001 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo kod kupaca. On precizira uslove za upravljanje kvalitetom, pri čemu organizacija treba da proceni i pokaže svoju sposobnost da obezbedi proizvode ili usluge koji zadovoljavaju potrebe korisnika i važećih zakonskih regulativa, a da ujedno time poveća zadovoljenje korisnika.

Standard ISO 9001 je namenjen za upotrebu u bilo kojoj organizaciji koje žele da poboljšaju način na koji se upravlja i rukovodi, bez obzira na njenu veličinu, delatnost i kategoriju proizvoda ili usluga.


Osnove ISO 9001 (QMS-a):Koristi ISO 9001:


Naše usluge:
Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 9001. Pružamo usluge identifikovanja rizika sa važećim zakonima i propisima uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura kvaliteta i uputstava, identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke kadrova, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 9001.

Krenite u ISO 9001:2015 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

ISO-LINK Consulting nudi odlično definisane i proverene metodologije implementacije za ISO 9001.


Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 9001 sertifikata


ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad