Iso-Link Consalting
Iso-Link Consalting

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

 

Kozmetika: Dobra proizvođačka praksa (GMP)

ISO Standard 22716

ISO 22716 je sertifikat kvaliteta zasnovan na standardu koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Specifikacija zahteva dokumentaciju i upotrebu sistema upravljanja kvalitetom za proizvodnju, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda. Sertifikat potvrđuje da se kozmetika proizvodi i da se sa njom rukuje u skladu sa Dobrom proizvođačkom praksom (GMP).

11. jula 2013. nova Uredba Evropske unije (EC) br. 1223/2009 zahteva da se kozmetički proizvodi proizvode u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom (GMP).

Jedan od načina da se pokaže usaglašenost sa GMP je implementacija međunarodnog standarda ISO 22716. Standardom se podrazumeva dokumentovani sistem menadžmenta proizvodnjom, kontrolom, skladištenjem i isporukom kozmetičkih proizvoda. Smernice standarda pružaju organizaciji praktične metode za upravljanje mnogim faktorima koji mogu uticati na kvalitet proizvoda.

ISO 22716 je međunarodni standard dobre proizvodne prakse (GMP) za industriju kozmetike i opisuje osnovne principe primene GMP u pogonu koji proizvodi gotove kozmetičke proizvode. Ove smernice nude organizovane i praktične savete o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim faktorima koji utiču na kvalitet proizvoda.

ISO 22716 pruža široko rasprostranjen pristup za upravljanje sistemom kvaliteta organizacije kroz praktične metode.

Obuhvata procese proizvodnje, skladištenja, pakovanja, testiranja i transporta. Ne odnosi se na istraživačke i razvojne aktivnosti i distribuciju gotovih kozmetičkih proizvoda. Iako se standard fokusira na kvalitet proizvoda, on ne uključuje sigurnost zaposlenih koji se bave proizvodnjom ili zaštitom životne sredine.

Koristi od sertifikacije ISO 22716:


 

* U skladu sa važećim propisima, sertifikacija ISO 22716 predstavlja pretpostavku usaglašenosti i ne zamenjuje inspekcije od strane nadležnih organa. Saradnjom sa nama dobićete dobrog poslovnog partnera posvećenog pomaganju u ispunjavanju ciljeva, smanjivanju rizika i optimizaciji lanca snabdevanja.

iso

ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad