Iso-Link Consalting
Iso-Link Consalting

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

 

Oporavak preduzeća od neuspešnih incidenata

ISO Standard 22301

Šta je ISO 22301 - BCMS

ISO 22301 definiše zahteve za sistem menadžmenta kako bi se zaštitili, smanjili verovatnoću i osigurali da se vaše preduzeće oporavi od neuspešnih incidenata.

Implementacijom ovog standarda preduzeće se osigurava od potencijalnih incidenata, smanjuje verovatnoću da se incident pojavi. Odnosi se I na privatni I na javni sektor.

Ovim standardom se definiše Plan kontinualnog poslovanja, a na rukovodstvu je da ga stalno usavršava.

Standard ISO 22301 može lako da se integriše sa ostalim standardima kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 45001, itd.


Osnove ISO 9001 (QMS-a):17 koraka u implementaciji ISO 22301 standarda:


Koristi ISO 22301:Naše usluge:
Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 22301. Pružamo usluge identifikovanja rizika sa važećim zakonima i propisima uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura kvaliteta i uputstava, identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke kadrova, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 22301.

Krenite u ISO 22301:2012 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

ISO-LINK Consulting nudi odlično definisane i proverene metodologije implementacije za ISO 22301.


Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 22301 sertifikata


ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad