Iso-Link Consalting
Iso-Link Consalting

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

 

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

ISO Standard 14001

Šta je ISO 14001 - EMS

Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) je prvi međunarodni standard zaštite životne sredine u svetu koji je pomogao hiljadama organizacija da poboljšaju životnu sredinu, njenu održivost i operativne performanse. Kako bi se osiguralo da ISO 14001 nastavi da služi organizacije i održava svoju relevantnost u današnjem tržištu, standard je revidiran. Novi standard se bavi promenama u praksi po životnu sredinu i osigurava da se Sistem menadžmenta životnom sredinom poboljšava u budućnosti. Kompanije, organizacije i društvo imaju globalnu odgovornost da rastu bez ugrožavanja resursa za buduće generacije.

Standard je zasnovan na principu stalnog unapređenja stanja životne organizacije. Standard koristi koncept Planiraj - Uradi - Proveri – Deluj (Plan – Do – Check – Act), što predstavlja poboljšanje. Sastoji se od skupa zahteva kojima preduzeće mora da se bavi i sprovodi u svojim aktivnostima. Osnovna namena je da se stalno poboljšava zaštita životne sredine. ISO 14001 se može primeniti na bilo koje preduzeće koja želi da uspostavi, implementira, održava i unapređuje životnu sredinu i sistem upravljanja u skladu sa svojom izjavom o Politici životne sredine.


Osnove ISO 14001 (EMS-a):Koristi ISO 14001:


Naše usluge:
Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da dobijete ISO 14001 sertifikat. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne GAP analize i identifikovanje aspekata i njihovog uticaja na životnu sredinu, identifikaciju važeće zakonske regulative, utvrđivanje politike životne sredine i ciljeva, identifikaciju zahteva u pogledu dokumentacije, obuka kadrova, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 14001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, Lead Auditor obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na sve Vaše zaposlene.

Krenite u ISO 14001 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.


Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO 14001 sertifikata

ISO-LINK Consulting nudi odlično definisane i proverene metodologije implementacije za ISO 14001


Analiza rizika

uvođenje i sertifikacija ISO standarda 14001 : 2015

ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad