Iso-Link Consalting
Iso-Link Consalting

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

 

Standard posebno usmeren na upravljanje IT uslugama

ISO / IEC Standard 20000-1

Šta je ISO/IEC 20000-1 – IT Service Management (ITSM)

ISO/IEC 20000-1 je prvi svetski standard posebno usmeren na upravljanje IT uslugama. On opisuje integrisani skup procesa upravljanja za efikasno pružanje usluga za preduzeća i njihove klijente.

ISO/IEC 20000-1 je usaglašen sa procesnim pristupom definisanim u okviru ITIL.

ISO / IEC 20000-1:2011 je formalna specifikacija i definiše uslove za organizaciju da isporuči IT usluge prihvatljivog kvaliteta za svoje klijente.


Obim obuhvata:


ISO/IEC 20000-2:2012 je Kodeks prakse i opisuje najbolje prakse za upravljanje IT uslugama u okviru ISO/IEC 20000-1. Kodeks prakse će biti od posebne koristi za organizacije koje se pripremaju za sertifikaciju prema ISO/IEC 20000-1 ili u planiranju poboljšanja usluga.


Prednosti od sertifikacije ISO/IEC 20000-1

sertifikacija ISO 20000 donosi sa sobom mnoge prednosti. To se, naravno, razlikuje od organizacije do organizacije. Međutim, nabrojaćemo samo neke od prednosti sertifikacije ISO/IEC 20000-1:
Koraci u implementaciji ISO 20000-1Koristi sertifikacije ISO 20000-1Krenite u ISO 20001-1:2011 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.


Koraci ka sertifikaciji / dobijanju ISO/IEC 20000-1 sertifikata


uvođenje i sertifikacija ISO / IEC Standarda 20000-1

ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad