Iso link usluge
Iso link zasto mi
Iso link dokumentacija
Iso link kontakt

Uvođenje i sertifikacija ISO standarda
ISO-LINK Consulting

ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 37001, ISO 50001 , HACCP

linija

Usluge

Kvalitet naših usluga zasnovan je na poznavanju Vaših potreba. ISO-LINK u svakoj mogućnosti svoje usluge dopunjuje komunikacijom, dinamičnošću, realnim rokovima i pravični cenama. Saslušaćemo svakog potencijalnog klijenta i predložiti mu najbolje rešenje za njega.

Cilj i misija

Posle, više od 300 realizovanih projekata iz oblasti uvođenje i sertifikacija ISO i FSMS standarda, kao i implementacije CE znaka ISO-LINK CONSULTING otvara sledeću fazu svog poslovanja. Cilj i misija nam je da Vama postanemo još bolji, snažniji i pouzdaniji partner. Želimo da Vam pružimo još bolju i kvalitetniju uslugu pri uvodjenju i implementaciji standarda.

Proces uvođenja ISO standarda se sastoji od dve faze - razvoj i sertifikacija.

PREUZMITE ZAHTEV ZA PONUDU!

Kontakt

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting" možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ili nam pisati putem elektronske pošte:
E-mail: office@iso-standardi.rs

ISO 9001

ISO 9001 je međunarodno priznati standard za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) 1987. godine, a potom je revidiran 1994, 2000, 2008 i 2015. godine.  VIŠE O OVOME

ISO 14001

Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS) je prvi međunarodni standard zaštite životne sredine u svetu koji je pomogao hiljadama organizacija da poboljšaju životnu sredinu, njenu održivost i operativne performanse.  VIŠE O OVOME

ISO 45001 (OHSAS 18001)

Novi međunarodni standard je dizajniran tako da omogućava organizacijama da efikasnije zaštite sisteme za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu. Zahtevi za ISO 45001 su orijentisani ka procesu umesto da se usredsrede na usvajanje određenog postupka.  VIŠE O OVOME

linija

ISO 27001

ISO/IEC 27001, deo rastuće ISO/IEC 27000 familije standarda, je sistem za upravljanje bezbednošću informacija (ISMS) objavljen u oktobru 2005. godine od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektro-tehničke komisije (IEC).  VIŠE O OVOME

HACCP sistem

HACCP (Analiza opasnosti kritične kontrolne tačke) je sistem koji osigurava za bezbednost hrane "od njive do trpeze." On omogućava prevenciju pojave rizika od bolesti izazvanih hranom i njegovom implementacijomobezbeđuje siguran proizvod.  VIŠE O OVOME

ISO 50001

ISO 50001:2011 Sistemi menadžmenta energijom (EnMS) – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje je specifikacija zahteva objavljena od Međunarodne organizacije za (ISO), za sistem menadžmenta energijom.  VIŠE O OVOME

Standardi

Usluge iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane,
akreditacije laboratorija, implementacije CE znaka i tehničkog nadzora.
ISO-LINK Consulting iz Novog Sada čini stručni tim konsultanata,
koji u skladu sa ličnim obrazovanjem i profesionalnim iskustvom obavlja
usluge na najprofesionalniji način.

Iso link usluge
Iso link usluge
Iso link usluge
Iso link usluge
Iso link usluge
Iso link usluge
linija

ISO-LINK Consalting Novi Sad

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting"
možete nas nazvati na telefone:

+ 381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

ISO standardi - uvođenje i sertifikacija ISO standarda
(ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.

© All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad