• ISO standardi
 • Uvodjenje i implementacija ISO standarda
 • OHSAS 18001 : 2007
 • HACCP standardi
 • CE oznaka
 • ISO linn
 • ISO linn, Novi Sad
 • Iso standardi i njihovo uvodjenje
Javascript Slideshows by WOWSlider.com v4.8

Uvodjenje i implementacija ISO standarda - ISO-LINK Consulting

ISO i FSMS standardi (ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000,ISO 27001, IFS)
Usluge - ISO-LINK
Kvalitet naših usluga zasnovan je na poznavanju Vaših potreba. ISO-LINK u svakoj mogućnosti svoje usluge dopunjuje komunikacijom, dinamičnošću, realnim rokovima i pravični cenama. Saslušaćemo svakog potencijalnog klijenta i predložiti mu najbolje rešenje za njega.
 • Implementacija ISO 9001:2008 standarda,
 • Implementacija ISO 14001:2004,
 • Implementacija OHSAS 18001:2007,
 • Implementacija Food safety Management sistema: HACCP, IFS, ISO 22000:2005,
 • Implementacija CE znaka,
 • Pružanje usluga održavanja Sistema,
 • Organizovanje dvodnevnih obuka za interne proverivače Sistema menadžmenta.

UVODJENJE I IMPLEMENTACIJA
ISO STANDARDA

Cilj i misija
Posle, više od 300 realizovanih projekata iz oblasti uvodjenje i implementacija ISO i FSMS standarda, kao i implementacije CE znaka ISO-LINK CONSULTING otvara sledeću fazu svog poslovanja. Cilj i misija nam je da Vama postanemo još bolji, snažniji i pouzdaniji partner. Želimo da Vam pružimo još bolju i kvalitetniju uslugu pri uvodjenju i implementaciji standarda.

Proces uvođenja ISO standarda se sastoji od dve faze - razvoj i implementacija.

PREUZMITE ZAHTEV ZA PONUDU!
Kontakt
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za rad "ISO-LINK Consulting" možete nas nazvati na telefone:

Cell: + 381 63 18 38 188
Tel/Fax: +381 21 301 45 49

ili nam pisati putem elektronske pošte:
E-mail: office@iso-standardi.rs

ISO Link Consulting - uvodjenje i implementacija ISO standarda
ISO standardi - Uvodjenje i implementacija ISO standarda (ISO 9001, HACCP, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001). ISO-LINK Novi Sad.
Međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS) koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO 1987. godine, a potom je revidiran 1994, 2000 i u novembru 2008. Standard ISO 9001:2008 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga...
Standard je okvir za upravljanje zaštitom životne sredine koji je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila 1996. godine, a revidiran je novembra 2004. Standard je zasnovan na principu stalnog unapređenja stanja životne organizacije. Standard koristi koncept Planiraj - Uradi - Proveri – Deluj(Plan – Do – Check – Act), što predstavlja poboljšanje...
Međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. Standard pruža okvir za organizacije, bez obzira na njihovu složenost i veličinu, da holistički upravljaju svojom bezbednošću. OHSAS 18001 je dizajniran da omogući organizacijama da pokažu svoju posvećenost pružanju bezbednog i efikasnog okruženja...
IFS - International Food standard Bezbednosti hrane nastavlja da bude globalni problem. Nemački i francuskih trgovci zajedno sa ostalim internacionalnim udruženjima su razvili IFS ili Međunarodni standard za hranu. Cilj standarda je da se fokusira različite zahteve trgovaca na jednu standardnu.
HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point HACCP (Analiza opasnosti kritične kontrolne tačke) je system koji osigurava za bezbednost hrane "od njive do trpeze." On omogućava prevenciju pojave rizika od bolesti izazvanih hranom i njegovom implementacijomobezbeđuje siguran proizvod...
Međunarodni standard o hrani. Sistema upravljanja bezbednošću hrane objavila je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) u septembru 2005. Godine. ISO 22000:2005 FSMS je dizajniran da omogući organizacijama radi kontrolu rizika bezbednosti hrane duž lanca ishrane.
ISO standardi

All rights reserved © 2014 ISO-LINK Consulting, Novi Sad